Zavolite sebe i svoj zivot i ostvarite sve svoje potencijale

ljubizivot

Deca

Rad sa decom uzrasta od 3-6 godina kroz razgovor smejanje i  igrice

 • Dete uči kako da sagleda I prepozna  sopstvene  emocije,  i događaje koji ih izazivaju
 • Tiha  i ćutljiva deca uče kako da iskažu  sebe
 • Rad sa nemirnom decom da nauče lako uklapanje u okruženje i kako da se smire
 • Dete uči kako da uspostavi bolju komunikaciju sa roditeljima, drugovima, autoritetima

Rad sa školskom decom

 • Učenje kako da se suoče sa negativnim uverenjima  i strahovima i kako da ih prevaziđu
 • Metodologija lakoće učenja (motivacija, radne navike, lako zapamćivanje i obnavljanje znanja, poboljšanje koncentracije)
 • Jačanje samopozdanja
 • Stvaranje slike o sebi kao samopouzdanoj osobi koja sve događaje u životu sagledava kroz prizmu lakoće I radosti
 • Stvaranje sopstvenog imidža,  kako bi posebnošću, a ne uklapanjem u lošu sredinu, postao priznat od  strane okoline
 • Učenje  otvorene verbalne i neverbalne komunikacije sa drugima i rešavanje svih životnih situacija kroz sagledavanje trenutnog i željenog stanja
 • Učenje nenasilne komunikacije
 • Postavljanje ciljeva
 • Učenje kako da postanu nasmejaniji, raspoloženiji, smireniji, motivisaniji, puni  razumevanja za sebe i druge

Rad sa tinejdžerima

 • Učenje kako da se suoče sa negativnim uverenjima i strahovima i kako da ih prevaziđu
 • Učenje  otvorene verbalne i neverbalne komunikacije sa drugima i rešavanje svih životnih situacija kroz sagledavanje trenutnog i željenog stanja
 • Jačanje samopozdanja
 • Stvaranje slike o sebi kao samopozdanoj osobi koja sve događaje u životu sagledava kroz prizmu lakoće I radosti
 • Stvaranje sopstvenog imidža,  kako bi posebnošću a ne uklapanjem u lošu sredinu postao priznat od  strane okoline
 • Postavljanje ciljeva
 • Donošenje samostalnih odluka
 • Prestanak prebacivanja krivice i odgovornosti na druge
 • Učenje kako da postanu nasmejaniji, raspoloženiji, smireniji, motivisaniji, uspešniji,  puni razumevanja za sebe i druge

Rad sa roditeljima  i decom, paralelno

 • Naučite da razumete Vaše dete
 • Suočavanje sa negativnim emocijama deteta i kako reagovati u svakoj situaciji
 • Odnos “Dete me ne sluša a ja znam šta mu treba”  pretvaranje u “Zajedno, sa razumevanjem, pratimo detetov rast i razvoj”
 • Kako da se slažete sa svojim detetom i ono sa vama
 • Kako da ga naučite da se suoči i prebrodi sve prepreke i strahove
 • Kako da motivišete svoje dete