Zavolite sebe i svoj zivot i ostvarite sve svoje potencijale

ljubizivot

49 PRVI PREDAK, METOD, KNJIGA I MUZIČKI CD

Koliko zaista preci utiču na naš život?

Sve priče naših predaka koje postoje kao informacije unutar našeg fizičkog tela (kao DNK zapisi koje smo dobili rođenjem) kreiraju naš izgled, karakter, ponašanje. Ukoliko priče njihovih života nisu bile prijatne, a oni bili za života ili nakon smrti odbačeni i nepriznati, priče (informacije) njihovih života kreiraju energetske blokade u našem telu, veliki deo naših negativnih uverenja, strahova, tuga, patnji, krivica i okrivljavanja. I ono što je najvažnije, te priče kreiraju u nama otpore da se pokrenemo, da krenemo u akciju ka ostvarivanju svojih snova. Naša odlaganja, opravdanja, samosabotaže, nemiri za koje nemamo objašnjenje, često potiču od njih.

Kako si se odlučila da napišeš knjigu o precima, a da je u isto vreme to priručnik za prevazilaženje prepreka, otpora, blokada i sopstveno osnaživanje i ohrabrivanje?

Priče života naših predaka su obrasci koji se ponavljaju u našim životima, kroz okolnosti, događaje, ljude koje privlačimo u svoj život, hteli mi to ili ne. Njihove priče se nalaze u našoj podsvesti i njima čovek NEMA pristup na svesnom nivou. On ne može u sadašnjosti, u svesnom stanju, da isceljuje priče prošlosti koje su uzrok ponavljanja obrazaca u njegovom životu, a priče su njihovih života. U sadašnjosti se isceljuju simptomi, uzroci nisu tu. Ključevi isceljenja priča predaka nalaze se u SEĆANJIMA na prošlost.

Sećanja (koja se nalaze kao informacija u našem fizičkom telu i auri i podsvesna su) na njihove živote se isceljuju tako što se prihvati sećanje, oprosti se ili se primi oproštaj u svetlosti, zatim se pronađe nenaučena lekcija (koju predak nije naučio), a danas je ta lekcija potrebna kako čovek ne bi iznova doživljavao sličnu priču u ovom životu. Tek tada može da se izmašta nova prošlost koja zameni prethodnu priču. Na taj način se ne menja prošlost naših predaka, već se menja sopstveno SEĆANJE na tu prošlost. Menjajući sećanje na pretke, činimo svoj život laganijim.

To je jedan od načina za prevazilaženje prepreka, otpora, blokada i sopstveno osnaživanje i ohrabrivanje,  tome je posvećena ova knjiga.

Ko su zaista junaci u tvom priručniku?

Ko je inače junak? Onaj ko uprkos strahu i svim preprekama, hrabro korača kroz sve izazove života. U ovoj knjizi, i inače, smatram da su to svi oni naši preci i svi savremenici koji su osvestili i prihvatili svoj život takakv kakav jeste, i onda krenuli u njegovo menjanje, nabolje.

 

Kome je knjiga namenjena?

Svim konstelatorima Porodičnog rasporeda  koji se bave ovom metodom, kako bi uvrstili i ova moja saznanja u rad sa svojim klijentima, svim ljudima  koji su već osetili poboljšanja u svom životu nakon energetskog rada u konstelacijama, da osveste koje još mogućnosti isceljenja  nudi  rad sa porodičnim sistemima,  i svim čitaocima koji se nisu sreli sa konstelacijama, a voleli bi da više saznaju o metodi Porodičnog rasporeda, i povezanosti  sa pričom životne svrhe naše duše.

Ova knjiga je namenjena i svim tragačima za smislom svog života. Ljudi često zbunjeni lutaju svojim životom, u pokušaju da nađu smisao života, nešto što bi ih nadahnjivalo, da svaki dan provedu u radosti i lagano, sa zahvalnošću za ono što već imaju. Tajna smisla krije se u životnoj svrsi koju je svaki čovek izabrao, pre nego se rodio, samo to zaboravi nakon rođenja.  

 

Šta je suština metode Prvog pretka?

Metoda Prvog pretka pripada terapeutskoj metodi Porodičnog rasporeda (Order of love), uz kombinaciju sa još nekoliko terapeutskih metoda poput theta healing-a, neurolingvističkog programiranja, energetske psihologije i astrologije.

Svi principi koji važe u Porodičnom rasporedu, univerzalni su zakoni i važe i u ovoj metodi.

 Postavljajući problem koji muči klijenta, u energetskom radu Porodičnog rasporeda se pokazuje ona loza klijenta u kome je predak u kome je najjači uzrok problema.

U metodi Prvog pretka se unutar rada traga za SVIM AKTIVNIM precima, onim PRVIM PRECIMA od kojih je sve počelo i nasatavilo da se ponovlja kroz pokoljenja i pokoljenja potomaka, sve do današnjih dana. Traga se za svim onim precima u kojima postoji uzrok datog problem i ONI se isceljuju. Zbog toga je metoda Prvog pretka detaljnija i brža, u smislu da razreši jednom zauvek uzroke tog problema u svim lozama odjednom, kroz jedan isti rad, koji traje oko 6 sati, ili se podeli na 4 termina u određenim vremenskim razmacima.

Aktivni preci su oni koje je Duša klijenta izabrala u trenutku svog rođenja,  da ga podrže u osvešćivanju svoje Životne svrhe.

 

Kako otkriti svrhu duše?

Trenutak rođenja je Priča MOGUĆNOSTI koju je vaša duša izabrala za ovaj život. Roditelje, mesto rođenja, braću i sestre, prijatelje, partnere, decu, talente, izazove, probleme i iskušenja, bolesti i smrt. U toj priči, zapisani su ključevi koji otključavaju Buđenje, tj. aktivaciju Priče životne svrhe, odnosno Svesti i preuzimanje svoje sudbine u svoje ruke.

Životna svrha svakog čoveka je zadatak, misija, koju je on izabrao pre rođenja da svojim talentima, znanjem i iskustvom stečenim u životu služi (čini) drugima. Kada je čovek sam po sebi srećan, zadovoljan, zahvalan, zdrav, onda iz ljubavi čini drugima. Ako je tužan, bolestan, ljut, njegovo činjenje nije potpuno.

Kako je otkriti? Zamislimo da su svi naši finasijski problemi i izazov rešeni do kraja života, čime bi se tada bavili? To je naša Životna svrha, opisana našim jezikom izražavanja.

 

Knjigu prati muzički CD koji je osmislio i realizovao, uz finansijsku pomoć SOKOJa,  vaš ljubavni i životni partner Branko Isaković. Kako je nastao CD?

CD oslikava Balkan sa početka tragičnog 20. veka. Kao i cela knjiga, inspirisan je teškim pričama naših predaka. Peva o neispunjenim ljubavima, odlasku u rat, prelasku preko albanskih planina, prerano stradaloj deci, mladosti koja je prošla, samoći, poginulim muževima... Peva o čežnji i nadi koja nas održava u životu. Čežnji za ostvarenjem snova o ljubavi, radosti i lakoći, koja je nagrada za sve tuge, samoće i strahove.

 

Koliko muzika pomaže u procesu isceljivanja?

Branko je odavno počeo da istražuje spoj vanvremenskog i prolaznog, kroz muziku za meditaciju i isceljivanje na CDovima Vlade Ilića, terapeuta Porodičnog rasporeda. CD koji prati knjige je iznedrio baš tu tananu vezu u kojoj  se spajaju tuga, strahovi, nemoć tela, sa ljubavlju, verom i nadom vanvremenske duše, da isceli prolaznost i uznese ljubav u beskrajnost i zauvek.  

Kako otvoriti zatvoreno srce?

Muzika ima sposobnost da otvori zatvoreno srce, da reka suza, tuge, ljutnje i  straha od bola, počne da ističe iz “ranjenog” tela i duše.

Drugi način, onaj duži, celovitiji i dublji je pronalaženje  i uklanjanje svih onih tužnih sećanja naše duše, koji su doprineli zatvaranju srca. Kroz oproštaj svima onima koji su nas povredili, i oproštaj sebi što se nismo suprotstavili povređivanju. Kroz prihvatanje, da je sve što se desilo, jedino što je moglo da se desi. I želju da volimo i budemo voljeni, uprkos potencijalnom bolu ako budemo ponovo izdani, prevareni ili ostavljeni.

Kad obično svi zapnemo u radu na sebi?

U trenutku kad mislimo da se sve posložilo onako kako smo želeli, a onda se nešto izjalovi, i mi se vratimo nekoliko koraka unazad, na svom putu traganja za svojom radošću. Tada baš treba smognuti snagu, dići se i nastaviti da koračamo.

Da li ćeš nastaviti sa spisateljskim aktivnostima i da li uskoro da očekujemo i nove knjige iz tvog uma, srca i znanja?

Radujem se sledećoj knjizi koja je  posvećena traganju i pronalaženju Srodne duše, kroz osvetljavanje  I isceljivanje zaveta (ne)ljubavi  onih obećanja koja smo dali sebi, da nas više nikad neće boleti kao što nas je bolela neuzvraćena ljubav.