Zavolite sebe i svoj zivot i ostvarite sve svoje potencijale

ljubizivot

KAKO DA NAM PRECI NE ODRĐUJU SUDBINU, metoda i knjiga PRVI PREDAK, Treće oko maj 2022

 

Svesni smo da nam okruženje u kojem odrastamo i geni koje nasleđujemo od predaka u velikoj meri „kroje sudbinu“. Međutim, nisu samo roditelji ti koji određuju naš životni put. Tu su i dalji preci, čije životne priče u velikoj meri utiču i na nas, čak i ako ne znamo ništa o tome. Na sreću, negativni obrasci koje smo nasledili mogu se ispraviti, kroz proces „porodičnog rasporeda“. Upravo na ovoj tehnici naša sagovornica Snežana Prokić, astrolog i životni trener, izradila je sopstveni metod „prvog pretka“.

 

Međunaslov

Najpre, nešto o Snežani. Magistar je tehničkih nauka i radila je u korporativnom svetu sve do 2015.  Počela da traga za sobom još 2009. U želji da sazna uzrok zašto nije postala majka, iako je to želela, zakoračila je u svet duhovnosti. Prva je bila numerologija, zatim NLP (neurolingvističko programiranje), pa škola za konstelatora „porodičnog rasporeda“. Godine 2015. počinje da se bavi astrologijom, da bi sebi objasnila sve što je spoznala u prethodnom periodu:

- Znala sam da su moje pretkinje teško ostajale u drugom stanju, a kroz NLP i regresoterapiju sam otkrila koji su to zaveti koje sam donela sa nivoa duše.

U međuvremenu, otkrila je i praksu teta-hilinga (o ovoj tehnici smo opširno pisali),

- Konačno sam pronašla sve odgovore, a to je da su moji zaveti bili da ne postanem majka ako ne iscelim sve strahove koje sam imala ako dobijem decu. Kada sam shvatila sebe i kada sam to povezala kroz svoju natalnu kartu, poželela sam da svoje znanje podelim i sa drugima.

Sve u svemu, Snežana Prokić se danas bavi kombinacijom različitih znanja i tehnika: psihološka astrologija, energetska astrologija, karmička astrologija, NLP, teta hilinga, a tu je, naravno, i porodični raspored:

- Iz porodičnog rasporeda proizilazi moja metoda „prvi predak“, koju sam spoznala kroz jednu regresoterapiju koju sam radila sa klijentkinjom, gde se pokazalo da krivica koju je osećala nije njena, nije njene majke niti drugih bližih predaka, već smo kroz proces došli do daleke generacije koja nosila uzrok te krivice.

Porodični raspored je metoda koju je stvorio psihoterapeut Bert Helinger. On je usvojio i  objsnio verovanja afričkih plemena da potomci u velikoj meri ponavljaju živote svojih predaka, ali i sve njihove nezavršene priče, kroz bol, tugu, patnju, kroz krivicu i okrivljavanja. Kao da potomci nemaju svoju slobodnu volju, već moraju da ponavljaju priče predaka, kako se to u našem narodu kaže: „Kada deda jede kiselo grožđe, unucima trnu zubi“.

Helinger je pronašao način da oprostimo precima, i da ih prihvatimo onakvim kakvi jesu, a samim tim razrešavamo i naše energetske blokade.

- Proces se može nazvati psihodramom, to je poput pozorišta u kojem neki nepoznati ljudi kojima su dodeljene uloge igraju ili ponašaju se po principima kako su se ponašali, živeli ili radili naši preci, i to čine potpuno nesvesno.

Onaj čiji je rad odredi ko igra određenu ulogu:  roditelja, bračnog partnera, deteta… Na ovaj način dolazi do razrešenja, otpuštanja, isceljenja, i menja se naš odnos prema svetu, a samim tim i život.

 

 

Kad krivica nije vaša

Na koji je način Snežana modifikovala ovu metodu? Primetila je da ima ljudi koji godinama idu na klasične konstelacije zbog određenog problema, i ne uspevaju da ga reše, jer je rad usmeren samo na „bliže“ pretke.

- Ja radim sa 64 loze predaka, tj obraćam se svim onim precima koji su do 7.generacije naših predaka, ako smo mi 1.generacija. Zašto 7 generacija? U našem narodu je poznato da su kletve, prokletstva i najjači uticaj predaka idu kroz sedam kolena i sedam generacija… Kada se radi kroz psihodramu, obradi se samo jedna od te 64 loze, ali, šta se dešava sa preostalih 63? Da, Božje energetsko polje uvek bez greške pokaže pretka čiji je uticaj najjači, ali često se problem ne može rešiti samo kroz jednu lozu.

Na kojim se to problemima radi? Recimo, čest je slučaj da žena privlači emocionalno nedostupne partnere, a porodični raspored ukaže na neku baku ili prabaku koja je izdana, ostavljena, prevarena. Potrebnu je da tu baku „vratimo u sistem“, jer je iz porodičnog poretka ona praktično izbačena, samim tim što je bila ogorčena i ljuta, a možda je i proklela muškarca koji ju je povredio. A onda i potomci imaju ovaj obrazac u podvesti.

Ali, da li je ta baka ili prabaka jedina koja je prošla kroz ovaj „scenario“? Često nije.

- Kroz moju metodu „prvi predak“ tragamo za svim uzrocima naših patnji, trauma strahova, oskudice… da li među precima ima i onih koji su nekog ubili, koji su bili ubijeni, da li je bilo prerane smrti dece, abortusa, pobačaja, prevare, izdaje, sprečenih ljubavi, zabranjenih ljubavi, otimanja imovine bilo koje vrste, neverovanja u Boga, alkohola, kockanja, droge, kletvi i prokletstava… Kad god postavljamo nameru da „radimo“ prvog pretka, zapravo želimo da otkrijemo sve pretke u kojima postoje prvi uzroci naših patnji.

Radi se bukvalno sa lutkicama, koje su poređane tako da predstavljaju sedam generacija. Onda se postavi namera – da se pokažu svi preci koji predstavljaju blokadu da živimo život kakav želimo. A njihovu „identifikaciju“ možete i sami obaviti, postavljenjem ruke iznad njih, pomoću preciznih upustava koja su data u knjizi „Prvi predak“, koja je objavljena prošle godine.

- Ova knjiga je praktični priručnik kako to sami da otkrijete. To se može učiniti i mišićnim testom, tako što postavljate pitanja, na koje odgovori mogu biti samo „da“ ili „ne.“ Svakog pretka pitate da li je nekog ubio, prevario, da li je bio izneveren i tako dalje. Otkriju se svi „izbačeni“ preci.

Jedan od primera iz Snežanine prakse (u kombinaciji sa nehipnotičkom regresoterapijom) je daleka pretkinja kojoj su ubijena deca i muž. Posle toga se preudala i dobila još jedno dete, kojem nije mogla da da ljubav i nežnost:

- Ostao je samo strah da će i ono da nastrada, tuga zašto i ona nije umrla sa mužem i decom, ljutnja na Boga zato što ju je kaznio, ljutnja na sebe zato što nije prepoznala šta će da se desi, ljutnja na ubice. Tako ljuta, okamenjena, sleđena, nije mogla ništa da uradi za svoje dete, i zato je kod niza potomaka opstao strah, ljutnja, tuga, osećaj „vezanih ruku“. Naravno, vratili smo tu pra-pra-pra baku u sistem.

A šta se dešava klijentu-potomku tokom ovog „zahvata“?

- Simbolički se razgovara sa pretkinjom, ona oprašta svom mužu što ju prerano napustio, zahvaljuje mu se što je dao život njihovoj deci, traži oproštaj što nije mogla da ih spase, ali i oproštaj od preživelog deteta što mu nije dala ljubav, pažnju i podršku. Osim što se isceljuju preci, isceljuje se i klijent, koji oprašta sebi i drugima, i sada može da oseti radost i lakoću življenja.

 

 

Oprostiti i isceliti

Ako rođeni brat i sestra imaju iste pretke, kako to da nemaju iste sudbine? Tajna se krije u takozvanim aktivnim precima. Naime, svi u sebi iz prethodnih života nosimo neke karmičke zapise i zavete duše, i onda pri rođenju „aktiviramo“ samo one pretke koji se uklapaju u naše zavete. Sestra može ostati neudata, jer je bila povređena u nekom prošlom životu, dok bratu sve ide „kako treba“.

Kako se ovakve priče mogu prepoznati kroz astrologiju?

- Razlika između klasične i obične astrologije je što vam ona „obična“ kaže gde su vam izazovi u životu i gde su vam prepreke u nekom aspektu života, ali vam ne daje razloge zašto ste to izabrali kao duša. A karmička astrologija vam daje uzroke blokada, strahova, tuga, patnji, i zašto niste ostvareni u svim aspektima života podjednako. Zašto se ljudi osećaju nesigurno, zašto neki imaju novca, drugi nemaju.. Karmička astrologija prepoznaje zavete koje smo dali sebi u prethodnim životima. Problem je što što duša zaboravi koja je obećanja dala sebi, a onda ona postaju obrasci ponašanja u svim narednim inkarnacijama,  koje nesvesno ponavljamo.

Postoji obično 20 do 30 zaveta duše koji su najjači. To su svi oni negativni astrološki aspekti – kvadrati, opozicije, inkonjunkcije, polukvadrati, kvadrati, konjunkcije malefika... Svih 10 nebeskih tela, tj planeta „priča“ kroz svoje aspekte – kog smo pola bili, čime smo se bavili, gde smo živeli. A najvažnije što se može videti jeste naša životna svrha, koja se pokazuje kroz Severni Mesečev čvor i njegove aspekte, kao i kroz planete i njihove aspekte koji se nalaze u devetoj kući natalnog horoskopa, vladarem devete kuće njegovim aspektima i planetu Jupiter i njegovim aspektima. Severni Mesečev čvor, pokazuje koja je naša životna svrha u ovoj inkarnaciji.

- To je je obično nešto što nam se stalno postavlja kao izazov, a kada osvestimo sebe, onda je naš zadatak da svo to naše iskustvo podelimo sa drugima, da i oni ne bi morali da prođu kroz iste tegobe.

Ako su Jupiter ili Severni čvor loše postavljeni, duša će teže osvestiti svoju svrhu i dugo će čekati da se desi neko čudo i da je neko drugi izvede „iz kruga“.

- Ipak, za svakog postoji nada, svakome je data mogućnost da pronađe svoju životnu svrhu. Ako ne želite da idete kod astrologa, postavite sebi pitanje šta biste radili ako biste bili materijalno obezbeđeni do kraja života, na koji biste način pomagali drugima. To je nešto što radimo besplatno, sa ljubavlju, sa radošću, bez očekivanja.

Uglavnom, karmička astrologija služi za „postavljanje dijagnoze“ ko smo, šta smo, koja je naša životna svrha i koje su prepreke da budemo sve ono što želimo. Zatim sledi isceljivanje kroz metodu prvog pretka i regresoterapiju.

Promena se ne događa momentalno i rad na sebi dugo traje, jer podrazumeva svakodnevno osvešćivanje sebe. A u svemu ovome pomaže i nešto što naizgled nama veze sa duhovnošću: igranje, pevanje, plesanje, fizičko vežbanje, odlazak u prirodu. Pomaže i molitva, ali ona prava, iskrena, iz srca,  ona u kojoj tražimo ono što je najbolja za nas, a samo Bog zna šta je to.

Nakon procesa, počinjemo da privlačimo u život srodne duše koje će nam omogućiti da nastavimo da rastemo - ako želimo da rastemo. To više nisu karmičke veze koje nas svojom težinom „teraju“ da rastemo, kroz brojne „lekcije“, već mogućnost da lagano i radosno pokrećemo sebe.

 

Važni su "aktivni" preci i zaveti duše

Pomenuli smo kletve, kao jedan od faktora koji nam onemogućava samoostvarenje u bilo kom smislu. Šta o tome kaže Snežana?

- One se izgovaraju kada je neko mnogo povređen, a nema poverenja u Boga da će „kazniti“ „krivca“, pa se zato sam stavlja u ulogu Boga: „Dabogda ti se desilo….“ Kada se izgovori, to je kletva, a prokletstvo je posledica izgovaranja kletve, i sve se to prenosi dalje kroz potomke, ali i kroz naše naredne živote. Međutim, kletva uvek ide u dva smera, pa ni onaj koji je prokleo nije srećan, a ni njegovi potomci. Ipak, unutar potomaka postoje oni koje kletva ne dotiče, a razlog je taj što ih njihovi zaveti duše nisu „obavezivali“ na tugu, strah, siromaštvo… i mogu mirno da žive srećne živote.

Kako se „uklapaju“ dve priče – zaveti duše i nasledstvo predaka? Sasvim lepo. Jer, objašnjava Snežana, mi upravo sa nivoa duše biramo pretke od kojih ćemo naslediti prokletstvo, i koji će nam pojačati negativni zavet koji već imamo. A ako, na primer, imamo zavet da smo sigurni u sebe, da nam je sve „potaman“, i da verujemo u Boga, niko i ništa ne može nam nauditi. Sasvim suprotno, ukoliko su naša „obećanja“ data sebi negativna, to su, zapravo, zaveti samokažnjavanja:

- Postoje dve vrste takvih zaveta. Jedan je da nikoga više nećemo povrediti, a drugi – da niko nas više neće povrediti. U prvom slučaju privlačimo osobe koje su loše prema nama, da bi se videlo da li ćemo ipak ući u agresiju, braneći se, i prekršiti svoj zavet. U drugom slučaju, privlačimo sve one koji će nas povrediti, da bismo mogli da uđemo u svoju hrabrost i kažemo: „Dosta, sada postavljam svoje granice“.

Neki ljudi imaju svega četiri ili pet glavnih zaveta, i zato lakše „izlaze na kraj“ sa životom i „koža im nije tesna“. Drugi, sa više zaveta, primorani su da izađu iz zone komfora (kako se to popularno kaže) i da urade nešto za sebe.

- Naravno, postoje i oni koji su ušli u negaciju i ne žele ništa da promene. Postoje ljudi koji su „kruti“ i ljuti na Boga, dok drugi, sa identičnim horoskopom, naprave velika dela. Sve zavisi od duše – koliko je spremna na pokret menjanja sebe i na rad na sebi.

Za kraj, koja je vaša poruka čitaocima, šta možemo sami za sebe da učinimo, bez odlaska kod astrologa ili terapeuta?

- Verujte svojoj intuciji. Većina ljudi zapravo sebe dobro poznaje, iako možda pomisli da je „nemoguće da je tako“. Kad god pomislite da je nemoguće da je tako, verovatno je baš tako. Samo je potrebno osvestiti. Recimo ako govorite „proklet sam što se novca tiče“ ili „mora da me je neko ukleo da nemam momka“ - to verovatno znači da se iza toga kriju zaveti na „ne-novac“ i „ne-ljubav“. Ako vam nešto ne ide u životu, treba tragati za uzrocima. Prihvatiti izazove, ali i osvestiti kako je do toga došlo i kako da uklonite prepreke unutar sebe. Izneti informacije  iz podsvesti u svest, a onda razrešiti. Samim tim se menjaju i vaše akcije, navike ponašanja, način reagovanja.

Tim promenama privlačite drugu vrstu ljudi i drugačije izazove, koje više ne posmatrate kao probleme, već - mogućnost za rast i razvoj. Niko vam nije kriv, ni sudbina, ni Bog, ni ljudi. Samo je potrebno da razrešite zašto ste neke stvari privukli u život i šta iz toga možete i treba da naučite.